Stop het Schuldenstelsel

In 2015 voerden VVD, D66, PvdA en GroenLinks het schuldenstelsel in voor studenten.  Studenten hebben zich door die partijen jarenlang in de schulden moeten steken om te kunnen studeren. Gelukkig is na veel actievoeren - van onder andere de SP en haar jongeren - dit schuldenstelsel afgeschaft, en komt er vanaf 2023 een nieuwe basisbeurs. Maar het lijkt erop dat dit bedrag net als de compensatie voor de schuldengeneratie veel te laag is. Daarom blijven we in actie komen voor fatsoenlijke compensatie en een basisbeurs waarmee je kunt studeren.