Thema's

In de wereld zoals wij die voor ons zien staan de mensen centraal in plaats van de winsten. Jarenlang heeft een groot deel van de politiek ons wijs gemaakt dat als het goed gaat met het bedrijfsleven, het ook goed gaat met de mensen. Maar dat bleek niet waar. Terwijl de winsten van de grote bedrijven historisch hoog zijn, is onze samenleving uitgekleed. Studeren kan niet zonder schulden, grote vervuilers krijgen miljarden toegestopt middenin de klimaatcrisis, onze betaalbare huizen zijn opgekocht door huisjesmelkers en ons werkende leven beginnen we met onzekere contracten voor een laag loon.

Jonge mensen moeten de plek krijgen in onze samenleving die ze verdienen: een plek waar onderwijs toegankelijk is, een plek waar jongeren een fatsoenlijk salaris krijgen voor hun werk en een plek waar voldoende voorzieningen zijn zoals woningen, sportmogelijkheden en plekken waar je je vrije tijd kunt doorbrengen. Het is een politieke keuze om daarvoor te zorgen. Als we als jongeren van ons laten horen, kan het veranderen. Daarvoor is actie nodig!

SP jongeren onderscheidt zich van andere politieke jongerenorganisaties door vooral iets te doen aan de problemen in plaats van erover te praten. Alleen dan veranderen we de wereld! Daarom organiseren we ons op onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn.