Nieuws / 19 oktober '23 / Landelijk, Stop het Schuldenstelsel

Draai renteverhoging terug

SP Jongeren riep de minister van onderwijs Robert Dijkgraaf vanmiddag op om de verhoging van de rente op studieleningen terug te draaien. Met protestborden trokken zij naar het ministerie, maar de minister van Onderwijs weigerde hen te woord staan en stuurde in plaats daarvan de politie op ze af. Voorzitter van SP Jongeren en nummer 10 op de SP-kandidatenlijst Bastiaan Meijer: “Studenten worden door de politiek dubbel genaaid. We zijn geen onderdeel van de pechgeneratie, maar van de genaaide generatie. Eerst kregen we een veel te lage compensatie voor het leenstelsel, en nu komt deze renteverhoging daar bovenop. Het zou deze D66-minister sieren als hij studenten niet nog grotere studieschulden de afgrond in laat lenen.”

Door het overhandigen van een spiegel wilde de activisten van SP Jongeren de minister symbolisch vragen of hij nog in de spiegel durft te kijken nu hij studenten opzadelt met een nog grotere schuldenlast. “Dat er niemand de moeite nam om studenten die opnieuw genaaid worden te woord te staan, is een klap in het gezicht van studenten die onder valse voorwaarden geld hebben geleend. Eerst de rente verhogen, maar vervolgens weigeren daar verantwoording over af te leggen.’ Beloftes van zijn voorgangers - onder andere PvdA-minister Bussemaker - werden al gebroken: studenten zouden onder ‘sociale voorwaarden’ kunnen lenen. “Weet je nog?”, zegt Meijer, “Bussemaker gaf aan dat we vooral geen leenangst zouden moeten hebben. De rente op studieschulden vervijfvoudigt voor studenten op het hbo en de universiteit, en voor mbo-studenten stijgt de rente ook flink. Dat betekent voor sommige studenten duizenden euro’s aan extra kosten boven op de al stijgende kosten voor het dagelijks leven.”

SP Jongeren keerde zich vanaf het begin al tegen de invoering van het leenstelsel, wat ingevoerd werd door VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Op woensdag 24 oktober sluiten de jongeren aan bij de demonstratie georganiseerd door de LSVb om met nog meer jongeren te laten horen dat deze renteverhoging niet door kan gaat. Volgende week dient SP-Kamerlid Peter Kwint een voorstel in om de renteverhoging voor de groep die onder het schuldenstelsel viel, te stoppen.